Redaktion

Assyriskas stolta redaktion består idag av ideella krafter som var och en av dem bidrar till olika delar som våra besökare dagligen kan ta del av. Vill du vara med och bidra med redaktionellt material kan du mejla direkt till info@assyriska.se och anmäla ditt intresse. Välkommen!

Redaktionen

Emanuel Barmasi - Redaktör

Morris Esa - fotograf

Mrad Barsom - skribent