• Alla
  • Styrelse
  • Marknad
  • Redaktion
  • U-19

Styrelse

Moussa Esa
Ordförande

Marknad

Emanuel Barmasi
Marknadsansvarig

Redaktion

Mrad Barsom
Skribent
Christian Hanna
Skribent
Emanuel Barmasi
Administratör hemsida

U-19

Kachir Eskander
Tränare