Organisation

Assyriska har en tydlig ambition kring att vara en etablerad elitförening inom svensk elitfotboll och skall därför ha en organisation därefter. Den skall därmed alltid vara elitmässig såväl avseende kompetens och tillförda resurser. Årsmötet är det högsta beslutande organet och utser årligen en styrelse som har det yttersta ansvaret under sin mandatperiod. Till hjälp har styrelsen kansliet som står för det löpande arbetet och den dagliga administrationen. Assyriskas styrelse som utsågs 31 mars 2019 är följande:

Moussa Esa (Ordförande)

Ninip Kino - avgick hösten 2020

Fehmi Tasci

Cloude Suliman - avgick sommaren 2019

Tairit Malkey

Ninous Toma

Melek Bisso

Hulya Gürsac Sinemli