Organisation

Assyriska har en tydlig ambition kring att vara en etablerad elitförening inom svensk elitfotboll och skall därför ha en organisation därefter. Den skall därmed alltid vara elitmässig såväl avseende kompetens och tillförda resurser. Årsmötet är det högsta beslutande organet och utser årligen en styrelse som har det yttersta ansvaret under sin mandatperiod. Till hjälp har styrelsen kansliet som står för det löpande arbetet och den dagliga administrationen. Assyriskas aktuella styrelse består av följande:

Moussa Esa (Ordförande)
Fehmi Tasci
Ninous Toma
Victor Esa
Naman Asmar
Mrad Barsom
Melek Bisso
Nemrud Tasci