Assyriskas värdegrund

  Assyriska FF - Vår värdegrund

  MÅL

  - Att alla i Assyriska känner till den värdegrund klubben står för.

  - Att alla har samma definition av värdegrunds- begreppen

  - Att värdegrunden är en del av den vardagliga verksamheten

  - En Assyriska visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.

  - En Assyriska tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning, matchfixing samt nyttjandet av alkohol i samband med AFF-aktiviteter.

  - En Assyriska gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra Assyriska-lag.

  - En Assyriska uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare

  - En Assyriska följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

  SAMTYCKE

  Samtliga spelare och/eller målsmän inom Assyriska Ungdomsfotboll skall senast 2020-02-28 samtycka till Assyriskas grundläggande värderingar, för att äga rätt att deltaga i verksamheten.

  VERKSAMHETSIDÉ, VISION & MÅLSÄTTNINGAR

  VERKSAMHETSIDÉ

  - Assyriska FFs uppdrag är att bedriva barn- och ungdomsfotboll så att den utvecklar dem såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. - Assyriska vill utveckla spelarna till ansvarskännande människor, vilka respekterar regler och normer såväl på som utanför fotbollsplanen.

  - Assyriska FF skall erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som är tillgänglig för alla, i mån av plats. Fotbollsutbildningen ska främja individuella färdigheter och lagspel där individens utveckling står i centrum, vilket innebär att lagets resultat är underordnat individens utveckling.

  - Assyriska FF är även en elitförening där ungdomsfotbollen har som uppgift att från ungdoms- och via juniorverksamheten ge spelare bästa möjliga förutsättningar att ta en plats i Assyriska Herrlag och så småningom i de Svenska fotbollslandslagen. Denna dubbla målsättning ställer stora krav på förening och ledare. Verksamheten formas där av efter ungdomarnas olika förutsättningar.

  VISION 

  - Assyriska FF skall vara den största och mest framgångsrika ungdomsföreningen i Södertälje och Sörmland, samtidigt som man skall bedriva den mest kvalitativa ungdomsverksamheten.

  - Föreningen skall skapa en livslång relation till de aktiva ungdomsspelarna, en relation som bygger på vår värdegrund (Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, Kärleken) och som skapar ett hjärta och intresse livet igenom.

  - Assyriska skall vara ledande i Södertälje och Sörmland på att fostra egna spelare genom ungdomsfotbollen till våra A-lagstrupp.

  MÅLSÄTTNINGAR

  - Varje år skall ungdomsfotbollen leverera spelare till permanent träning med A- lagstrupperna.

  - Assyriska vill genom sin fotbollsutbildning vara det naturliga valet för fotbollsspelare i Södertälje och i närliggandeorter. Målsättningen är att öka antalet med 50 spelare per år, utan att förlora kvalité i fotbollsutbildningen.

  - Assyriska vill öka klubbkänslan bland våra spelare och ledare genom ett aktivt arbete med föreningens värdegrund. Samtliga aktiva spelare skall varje år följa något av A-lagen under minst fem seriematcher.

  Vid frågor kan ni kontakta Fehmi Tasci 070-718 53 27