Kallelse till årsmöte - 23 mars 2023

Nu kallas samtliga medlemmar till Assyriska FF:s årsmöte som kommer hållas torsdagen den 23 mars. På mötet kommer vi att ta upp förra årets viktigaste händelser, berätta om hur föreningen planerar för framtiden och välja nya styrelsemedlemmar.

Endast medlemmar som erlagt medlemsavgift under 2023 har rösträtt under årsmötet. Medlemskap kostar 300 kr som kan betalas ända t o m mötesdagen. Medlemskapet ingår även automatiskt i Club 1974.

Datum: Torsdag 23 mars 2023
Tid: 19:00
Plats: Södertälje Fotbollsarena, kansliet

Dagordningen för årsmötet är denna:
1.      Mötets öppnande
2.      Val av mötesfunktionärer
3.      Fastställande att mötet är stadgeenligt och beslutsmässigt
4.      Godkännande mötets arbetsordning
5.      Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och räkenskaper samt beslut om dess godkännande.
6.      Behandling av revisorernas berättelse över räkenskaperna och förvaltningen samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
7.      Beslut om eventuella arvoden och reseersättningar
8.      Godkännande av budget och verksamhetsplan för det påbörjade året
9.      Behandlas övriga ärenden som styrelsen framlagt för mötet
10.  Val av föreningens styrelse i enlighet med § 9 i föreningens stadgar
11.  Beslut om upprättande av erforderliga sektioner och kommittéer samt deras uppgifter.
12.  Val av två revisorer och en valkommitté bestående av tre personer.
13.  Behandling av övriga ärenden från styrelsen
14.  Behandling av övriga ärenden från medlemmar i stadgeenlig ordning lägger fram för årsmötet.
15. Mötets avslutande

Välkomna!

Skribent:Redaktionen
Dela artikeln

Kommentarer

Ingen har kommenterat artikeln än. ⁨Om du är klubbmedlem loggar du in för att lämna en kommentar.⁩