Assyriska FF kallar till årsmöte 2022

Foto: Redaktionen

Det är dags att kalla alla medlemmar till årsmöte. På mötet kommer vi att ta upp förra årets viktigaste händelser, berätta om hur föreningen planerar för framtiden och nya styrelsemedlemmar som ska komplettera redan sittande styrelse. Vill du ingå i vår nya styrelse? Anmäl ditt intresse.

Endast medlemmar som erlagt medlemsavgift har rösträtt under årsmötet. Medlemskap kostar från 300 kr som kan betalas ända t o m mötesdagen. Läs här om olika medlemskap och hur du blir medlem: BLI MEDLEM

Vill du ingå i nya styrelsen? Skicka då ditt intresse till info@assyriska.se och berätta lite grann om dig själv och vad du kan hjälpa till med.

Datum: 2022-04-14, kl. 19:30

Plats: Kansliet, Södertälje Fotbollsarena

Dagordning för mötet:

1. Öppnande av ordförande

2. Val av mötesfunktionärer

a)  ordförande

b)  sekreterare

c)  två protokolljusterare tillika rösträknare

3.  Fastställa att mötet är stadgeenligt och beslutmässigt.

4.  Godkänna mötets arbetsordning.

5.  Behandla styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet och räkenskaper samt beslutas angående dessas godkännande.

6.  Behandla revisorernas berättelse över räkenskaperna och förvaltningen samt beslutas om ansvarsfrihet för berörda personer.

7.  Besluta om eventuella arvoden och reseersättningar.

8.  Godkänna budget och verksamhetsplan för det påbörjade året.

9.    Behandlas övriga ärenden som styrelsen framlagt för mötet

10. Välj, i enlighet med § 9 i stadgarna, föreningens styrelse

11.  Besluta om upprättande av erforderliga sektioner och kommittéer samt deras uppgifter.

12.  Välj två revisorer och deras suppleanter, samt en valkommitté bestående av tre personer.

13.  Behandla övriga ärenden, som medlemmarna i stadgeenlig ordning framlagt för mötet.

Ärende, som föreningsmedlem önskar framlägga för årsmötet eller extra årsmöte skall skriftligen meddelas till styrelsen senast tre veckor före årsmötet

 

Välkomna!

Skribent:Redaktionen
Dela artikeln

Kommentarer

Det finns inga kommentarer till den här artikeln ännu. ⁨Om du är klubbmedlem, logga in för att lämna en kommentar.⁩