STÖTTA AFF

Swisha ditt bidrag redan idag! 123 22 22 800

CLUB 1974

Stötta klubben till nya framgångar!

KONTAKT

Allt du behöver för att kontakta oss.
Assyriska har en tydlig ambition kring att vara en etablerad elitförening inom svensk elitfotboll och skall därför ha en organisation därefter. Den skall därmed alltid vara elitmässig såväl avseende kompetens och tillförda resurser.

Årsmötet är det högsta beslutande organet och utser årligen en styrelse som har det yttersta ansvaret under sin mandatperiod. Till hjälp har styrelsen kansliet som står för det löpande arbetet och den dagliga administrationen.

Assyriska har ännu inte hållit ett årsmöte 2017, men 2016 såg styrelsen ut så här:

Ordförande
Johnny Minasson

Ledamöter
Tairit Malkey
Bobil Minasson
Enlil Minas
Frida Saado
Hulya Gursac

Suppleanter
Denho Izar

USA Ambassador/Board Member
Ashur El Khoury

Kansliet 2017:
Delmon Haffo, Klubbchef
Bobil Minasson, sportchefTABELLEN

WEBSHOPEN

Annonser
Meddelande
Bekräfta