STÖTTA AFF

Swisha ditt bidrag redan idag! 123 22 22 800

CLUB 1974

Just nu 221 medlemmar! Bli medlem enkelt och snabbt här...

SUPPORT AFF

Fans outside Sweden, contribute HERE!

Assyriska FF - Vår värdegrund

MÅL
- Att alla i Assyriska känner till den värdegrund klubben står för.
- Att alla har samma definition av värdegrunds- begreppen
- Att värdegrunden är en del av den vardagliga verksamheten
- En Assyriska visar alltid respekt och ödmjukhet gentemot människor, oavsett ålder, nationalitet, kön, etnicitet, religion, kultur, sexuell läggning, könsidentitet eller fysisk och psykisk förmåga.
- En Assyriska tar aktivt avstånd mot våld, mobbning, rasism, droger och dopning, matchfixing samt nyttjandet av alkohol i samband med AFF-aktiviteter.
- En Assyriska gör sitt bästa utefter dennes förutsättningar på träningar och matcher. Hen stöttar och hejar på sina medspelare både i det egna laget och i andra Assyriska-lag.
- En Assyriska uppträder på ett juste sätt gentemot medspelare och motståndarnas spelare, ledare, föräldrar och åskådare
- En Assyriska följer alltid reglerna och respekterar domare och andra funktionärer.

SAMTYCKE Samtliga spelare och/eller målsmän inom Assyriska Ungdomsfotboll skall senast 2020-02-28 samtycka till Assyriskas grundläggande värderingar, för att äga rätt att deltaga i verksamheten.

VERKSAMHETSIDÉ, VISION & MÅLSÄTTNINGAR

VERKSAMHETSIDÉ

- Assyriska FFs uppdrag är att bedriva barn- och ungdomsfotboll så att den utvecklar dem såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. - Assyriska vill utveckla spelarna till ansvarskännande människor, vilka respekterar regler och normer såväl på som utanför fotbollsplanen.
- Assyriska FF skall erbjuda en kvalitativt bra och genomtänkt fotbollsutbildning som är tillgänglig för alla, i mån av plats. Fotbollsutbildningen ska främja individuella färdigheter och lagspel där individens utveckling står i centrum, vilket innebär att lagets resultat är underordnat individens utveckling.
- Assyriska FF är även en elitförening där ungdomsfotbollen har som uppgift att från ungdoms- och via juniorverksamheten ge spelare bästa möjliga förutsättningar att ta en plats i Assyriska Herrlag och så småningom i de Svenska fotbollslandslagen. Denna dubbla målsättning ställer stora krav på förening och ledare. Verksamheten formas där av efter ungdomarnas olika förutsättningar.

VISION
- Assyriska FF skall vara den största och mest framgångsrika ungdomsföreningen i Södertälje och Sörmland, samtidigt som man skall bedriva den mest kvalitativa ungdomsverksamheten.
- Föreningen skall skapa en livslång relation till de aktiva ungdomsspelarna, en relation som bygger på vår värdegrund (Ambitionen, Gemenskapen, Respekten, Kärleken) och som skapar ett hjärta och intresse livet igenom.
- Assyriska skall vara ledande i Södertälje och Sörmland på att fostra egna spelare genom ungdomsfotbollen till våra A-lagstrupp.

MÅLSÄTTNINGAR
- Varje år skall ungdomsfotbollen leverera spelare till permanent träning med A- lagstrupperna.
- Assyriska vill genom sin fotbollsutbildning vara det naturliga valet för fotbollsspelare i Södertälje och i närliggandeorter. Målsättningen är att öka antalet med 50 spelare per år, utan att förlora kvalité i fotbollsutbildningen.
- Assyriska vill öka klubbkänslan bland våra spelare och ledare genom ett aktivt arbete med föreningens värdegrund. Samtliga aktiva spelare skall varje år följa något av A-lagen under minst fem seriematcher.

Vid frågor kan ni kontakta Fehmi Tasci 070-718 53 27

ERBJUDANDE

SAMARBETSPARTNER

TABELLEN

Annonser
Meddelande
Bekräfta